Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

7751 5aed 390
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viakotfica kotfica
4135 a40a 390
Reposted fromselkies-song selkies-song viakotfica kotfica
6324 eae0 390
Reposted frommoai moai viakotfica kotfica
I wiesz co najbardziej zabolało? To że dałem z siebie wszystko, a to wciąż za mało
— (via i-like-to-sufferr)
1394 0b15 390
Reposted fromtwice twice viamy-anxieties my-anxieties
Chcesz mieć racje czy relacje?
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viadancingwithaghost dancingwithaghost
W depresji najpierw traci się kontakt z innymi ludźmi, a później z samym sobą traci się kontakt.
1590 b855 390
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
5995 13ff 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vianewbeginning newbeginning
2716 5e71 390
Reposted fromanaa anaa vianewbeginning newbeginning

September 02 2017

Kiedy jesteś na wakacjach albo obchodzisz uroczystość rodzinną, nie przejmuj się zbytnio kosztami. To nie jest czas liczenia pieniędzy, to jest czas gromadzenia wspomnień.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl