Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2017

Jeśli on nie reaguje to zwyczajnie nie ma na to ochoty. Jeśli nie odpisuje, to ma cię w dupie. Jeśli nie przedstawia cię znajomym, to nie traktuje cię poważnie albo się ciebie wstydzi. 

I wiesz co jest najlepsze? W takiego faceta najbardziej się wkręcisz.

~Pokolenie Ikea 

7163 c340 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaimpulsivee impulsivee
Bo za bardzo mi zależało. Od początku. Od momentu, kiedy zaczęliśmy na siebie patrzeć.
— szkoda że jemu nie

February 15 2017

2269 5718 390
Reposted fromfoina foina viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2864 b3eb 390
Reposted frommslexi mslexi viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
Scrolluję sobie ten swój cmentarz i trafiłam na cudowny post. @rapetrain dziękuję
Reposted fromescapism escapism viaabstractionn abstractionn

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viaabstractionn abstractionn
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viaabstractionn abstractionn
4040 84ae 390
Reposted fromsugikinator sugikinator viaabstractionn abstractionn
Reposted fromoll oll viaabstractionn abstractionn
8883 b076 390
Reposted fromidaru idaru viaabstractionn abstractionn
8883 b076 390
Reposted fromidaru idaru viaabstractionn abstractionn
3094 0e42 390
6552 5543 390
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viaabstractionn abstractionn
2206 c734 390
moje miasto  Wrocław !
Wrocław, moja enklawa
nie chcę tam gdzie Wars i gdzie Sawa
Odrę wolę...  ♡  ♡  ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej viakotfica kotfica
7048 3519 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viakotfica kotfica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl