Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

0575 353c 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
8757 fc76 390
Reposted fromtfu tfu viamy-little-world my-little-world
Wszystko co było dawniej wydaje się dziwne. Czasem wydaje się, że tego w ogóle nie było. Czasem wydaje się to wszystko straszne, czasem śmieszne, czasem głupie. Ale nie takie jak było naprawdę.
— Marek Hłasko, "Pijany o dwunastej w południe"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianivea nivea
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted frompareidolie pareidolie vianivea nivea
Musisz mieć kogoś, komu nie przeszkadzają Twoje poplątane włosy i mokre od deszczu końcówki. Kogoś, przy kim będziesz mogła smarkać nos w chusteczkę, a On i tak będzie patrzył na Ciebie z miłością. Kogoś, przy kim będziesz zasypiać w spokoju i budzić się, nadal trzymając Jego dłoń. Kogoś, na kogo popatrzysz, jak śpi i z oczu polecą Ci łzy, bo poczujesz, że masz wszystko. Musisz mieć kogoś, kogo będziesz całować namiętnie w ciągu dnia i delikatnie na dobranoc. Kogoś, za kim będziesz tęsknić, mimo zaledwie jednego dnia rozłąki. Kogoś, kto będzie dawał Ci wygrywać w ping ponga i inne gry, w które będzie grał tylko dlatego, bo Ty będziesz tego chciała. Kogoś, kto Cię przytuli nawet, gdy będziesz mu dokuczać. Kogoś, kto będzie Cię zwyczajnie kochał. Po prostu. Bez żadnego ‘ale’. Kochać tak, jak się powinno kochać. Prawdziwie.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianivea nivea
Reposted fromshakeme shakeme vianewbeginning newbeginning
9516 3dd8 390
Reposted fromseaweed seaweed viamy-anxieties my-anxieties
1224 228c 390
Reposted fromstroschek stroschek viamy-anxieties my-anxieties
Reposted fromshakeme shakeme viamy-anxieties my-anxieties
4277 907e 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viamy-anxieties my-anxieties
3150 4baa 390
Reposted fromobliviate obliviate viamy-anxieties my-anxieties
7993 3bcf 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamy-anxieties my-anxieties
Reposted fromFlau Flau viamy-anxieties my-anxieties
4281 5517 390
Reposted fromoll oll viamy-anxieties my-anxieties
2897 b86b 390
Reposted fromtichga tichga viamy-anxieties my-anxieties
7781 50db 390
Reposted fromakanes akanes viamy-anxieties my-anxieties
6099 66f1 390
Reposted frommeem meem viamy-anxieties my-anxieties
5816 f8e1 390
Reposted fromoll oll viamy-anxieties my-anxieties
1813 1fb4 390
Reposted fromseaweed seaweed viamy-anxieties my-anxieties
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl