Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2018

Lubię zupę. Mogę dodawać smutne rzeczy i nikt nie mówi, że się użalam"
8509 4bf2 390
potter.
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahogwarts hogwarts
2999 4228 390
You can take my soul away for a kiss like this.
Reposted fromkatvont katvont viasherlock sherlock
7369 f5e8 390
Mam pewien sekret.
Czasami, raz na tydzień, dwa tygodnie wchodzę na jej Facebooka i patrzę, co u niej. Najczęściej oglądam to zdjęcie, na którym siedzi na schodach.
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viapensieve pensieve
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
2459 9025 390
Reposted from4777727772 4777727772 vianikotyna nikotyna
7521 45d2 390
Reposted fromolalaa olalaa viaalensztajn alensztajn
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
Do Ciebie. Do Twojego łóżka. W Twoje ramiona.
— tak bardzo
Reposted fromniezwyykla niezwyykla vianivea nivea
1617 5ef5 390
Reposted fromKoniecRzeczywistosci KoniecRzeczywistosci viaou ou
1319 efa7 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viadestroyed destroyed
0677 e932 390
Reposted fromsosna sosna viadancingwithaghost dancingwithaghost
Nigdzie nie ma tylu emocjonalnych kalek co w sieci. Nigdzie nie ma tylu kobiet, które każdym porem swojego ciała krzyczą: pokochaj mnie! Zaakceptuj mnie! Które poznają faceta i po dwudziestu minutach rozmowy na komunikatorze od razu myślą: to on! Ta osoba której sztuczna szczęka za 60 lat będzie stała na mojej szafce. Spotkanie ideału jest  łatwe. Jeśli tworzymy go we własnej głowie.

Nigdzie co w sieci nie ma tylu rozchwianych, słabych intelektualistów. Którzy potrafią tylko pieprzyc bez sensu, użalać się nad sobą a następnie wyrywać panienki łapiące się na ich teksty.
– Nie wierze w miłość.
– Mógłbym się w Tobie zakochać.
– Rozumiesz mnie.

I uciekać chwile po seksie. Bo tylko o seks tutaj chodzi. Nie chcą  budować stabilnych więzi. Zaprawdę powiadam wam: nie ma nic łatwiejszego niż poderwanie kobiety z sieci. Wystarczy dać jej nadzieję. Wiem o tym doskonale. Bo jestem jednym z takich gości.
— Piotr C. Pokolenie Ikea
Reposted frompanikea panikea viamy-little-world my-little-world
3365 cff9 390
Na pewno coś się zdarzy Sherlocku, jakieś miłe morderstwo Cię rozweseli.
— Sherlock Holmes-S01E03
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl