Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

8939 c71d 390
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viapiehus piehus
1209 b356 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus

August 16 2018

Czasami pływamy w nieprzelanych łzach i możemy utonąć, jeśli je w sobie zatrzymamy.

— Nina George - "Lawendowy pokój"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
5839 49c1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
5670 c8d7 390
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaxannabelle xannabelle

bardzo krótka historia o umieraniu

nie można się narzucać, a ludzie lubią odrzucać. właśnie tak umierają znajomości. 
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena viakotfica kotfica
A jakie to ma znaczenie, że był w moim świecie kilka dni? Przecież te kilka dni były ważniejsze niż całe lata mojego życia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakotfica kotfica
1849 e9dd 390
Reposted fromtfu tfu viakotfica kotfica
5759 0abd 390
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viakotfica kotfica
1057 33e9 390
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
1045 3967 390
Reposted frompiehus piehus viakotfica kotfica
4214 11c5 390
Reposted fromkarahippie karahippie
1039 2fa3 390
Reposted fromkotowate kotowate viapiehus piehus
3099 5066 390
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
5399 d8a2 390
Reposted frommy-little-world my-little-world
2992 4342 390
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viadestroyed destroyed
Ludzie mówią, że nie można tęsknić za czymś, czego się nigdy nie miało. To nieprawda. Przez całą noc człowiek marzy o tym, czego nie ma. A potem przez cały dzień cierpi z tego powodu.
— Caroline Graham - Wierna do śmierci / ruda
Reposted fromkarosia karosia viamajowka majowka
2040 4b3b 390
I ślubuję Ci robienie herbaty z miodem  i cytryną na przeziębienie, pieczenie ulubionego ciasta w niedzielę  i podawanie wody na kaca, do końca życia. 
— niewychamowanee.soup.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl