Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2017

4680 a1ab 390
Reposted fromfeels feels viadestroyed destroyed
0587 b430 390
Reposted fromgreensky greensky viairmelin irmelin
6046 c1f0 390
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
0619 ff72 390
Reposted fromsjokolade sjokolade vianowaczi nowaczi
Reposted fromcomiczynka comiczynka vianowaczi nowaczi
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viapatos patos

October 18 2017

Są piosenki, które porywają do tańca. Piosenki przy których mamy ochotę śpiewać...

Ale najlepsze piosenki to te, które przenoszą nas do momentu gdy pierwszy raz je usłyszeliśmy i jeszcze raz łamią nam serce.

— Plotkara
Reposted fromitwaslove itwaslove viaplotkara plotkara
6411 100a 390
Reposted frommartynkowa martynkowa viaplotkara plotkara
9788 9652 390
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaplotkara plotkara
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę cię rozebrać do naga, patrzeć na twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromoutcat outcat viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
2944 d439 390
Reposted fromsassenach sassenach viaalensztajn alensztajn
3321 f5ac
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viakikkeer kikkeer
0599 46bd 390

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viaou ou
5824 8b0a 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaou ou
Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viaou ou
9230 ad8a 390
Reposted frommisza misza viadancingwithaghost dancingwithaghost
3006 1e6d 390
1219 02a2 390
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl